Fokusera på det som betyder mest

Vi vill fokusera insatserna för vår miljömässiga hållbarhet där de kommer att göra som mest nytta. Som virtuellt företag som förlitar sig på samarbetspartners för tillverkning och logistik, genereras den största delen av vår miljöpåverkan i vår värdekedja och är därmed utom vår direkta kontroll. Att minska och mildra effekterna av denna påverkan på ett mätbart sätt är ändå det som är viktigast för oss.

Vårt arbete med att begränsa miljöpåverkan sträcker sig över hela Karo Healthcares organisation och inkluderar även gräsrotsinitiativ från våra varumärken.

Vi har neutraliserat koldioxidutsläppen i scope 1 och 2, som vi har direkt kontroll över, genom att välja certifierad förnybar energi och initiativ från att främja elbilar och förse anställda med datorutrustning i återvunnen plast, till att klimatkompensera för våra koldioxidutsläpp. Vi har också beslutat oss för att se över våra policyer för resor och möten för att så småningom uppnå nettonollutsläpp för våra egna faciliteter.

Men vi vill gå mycket längre än så. Genom att samarbeta med våra tillverknings- och logistikpartners kan vi skärpa de miljöstandarder som vi vill uppfylla. Det här samarbetet kommer att gå längre än vad vi kräver i våra uppförandekoder och leverantörskontrakt.

Vår väsentlighetsanalys och kartläggningen av våra utsläpp med Schneider Electric visar att förpackningar och transporter är viktiga faktorer i vår strä­van mot hållbarhet. Därför definierar vi tydliga mål och insatser för att göra framsteg inom dessa områden.

Minska avtrycket från förpackningar

Vårt mål är att förbättra våra förpackningars miljö­prestanda genom att minska utsläppen vid produktionen och minska svinnet.

Vi har åtagit oss att:

– ta bort plast från sekundärförpackningar, förutom krympfilm;
– minska användningen av förpackningsmaterial genom att begränsa mängden luft, eller oanvänt utrymme, i förpackningar; och

– hitta sätt att återanvända och förbättra förpackningar, till exempel genom att använda återvunnen plast, ersätta plast med hållbara alternativ och välja kartong med certifierat papper.

Under 2022 kommer vi att gå ännu längre genom att lägga till fler mätbara mål och åtgärder för att kunna följa upp förbättringar i linje med våra långsiktiga mål.

Enskilda varumärken bidrar med egna initiativ. Hudvårdsvarumärket Indy Beauty använder återvinningsbara förpackningar och 100% veganska ingredienser som är lokalt producerade, och strävar efter att använda mer hållbar, återvunnen plast i förpackningar och monomaterial som gör förpackningarna lättare att återvinna. Och varumärkena Flux och CCS arbetar med Bower Collective för att uppmuntra konsumenter till att återvinna.

Minska påverkan från våra transporter

Vi vill arbeta med leverantörer för att hitta sätt att begränsa avtrycket från transporter i vår värdekedja.

Detta innebär att:

– undvika flygfrakt;
– konsolidera vårt leverantörsnätverk för att effektivisera transporter;
– använda allt tillgängligt utrymme under trans­porter för att undvika onödiga resor;
– använda transporthubbar för att minimera körningar med tomma lastbilar;
– använda kortast möjliga färdvägar; och
– uppmuntra leverantörer att använda alternativa bränslen och minska totala växthusgasutsläpp.

Läs hela artikeln om ESG