Socialt: Positivt inflytande, inom och utanför Karo Healthcare

Vår sociala påverkan börjar inom vår egen verksamhet. Vi har bland annat som mål att hjälpa våra medarbetare att våga vara sig själva på jobbet. Detta gör vi genom att skapa en miljö som baseras på mångfald och inkludering, vilket främjar engagemang och ömsesidig respekt. Men våra insatser sträcker sig också utanför vårt eget företag.

Att främja engagemang och sammanhållning bland våra medarbetare är än viktigare nu när vi växer snabbt och välkomnar många nya personer. För att följa upp våra framsteg inom det här området, genomförs medarbetarundersökningar två gånger om året. I december 2021 noterade vi ett stigande eNPS-värde (employee net promoter score) från våra anställda på enkätfrågorna, bland annat när det gäller hur engagerade våra medarbetare känner sig (ökade från 52 till 62, där ett värde på 50+ definieras som ‘utmärkt’ enligt Bain & Co:s ­skala). Samtidigt visar utvärderingen av vår onboarding-process att vi är väl rustade för framgång.

Vi fick också ett värde på över 4 av 5 när anställda bedömde Karo Pharmas strategi och kommunikation, kultur, ledarskap, samt välbefinnande och inkludering. Detta säger oss att våra medarbetare förstår vårt syfte och våra mål, och ställer sig helt bakom det vi försöker att uppnå. Det är också en hyllning till dem, inte bara till vårt sätt att arbeta.

Vi strävar efter att ha 50% kvinnor i vår koncernledning och bland våra personalchefer. För närvarande är andelarna 40% respektive 50%.

Se bortom vår egen verksamhet

Vi strävar också efter en bredare social påverkan, utanför Karo Healthcares verksamhet. Att tillhandahålla hälsovårdsprodukter innebär att vi bidrar positivt till samhället genom att hjälpa människor leva livet fullt ut.

Vår sociala påverkan är också en del av praxis för vår kärnverksamhet. Vår uppförandekod för leverantörer och våra kontrakt utesluter leverantörer som inte behandlar sin personal i enlighet med arbetslagstiftningen och förbjuder metoder som ­modernt slaveri. Vi ber våra leverantörer skriva under denna kod och granskar dem regelbundet genom revisioner. Vi kontrollerar också hur väl våra leverantörer presterar utifrån Internationella arbets­organisationens och FN:s koder och rekommendationer.

Vi ger tillbaka till samhället genom vårt arbete med välgörenhetsorganisationer. Detta inkluderar Operation Smile, en välgörenhetsorganisation som utför operationer på barn som fötts med läpp- och gomspalt runt om i världen, och som vi har stöttat sedan 2018. Vårt senaste stöd inkluderar ”Move for a Smile”, ett initiativ som går ut på att vi ­bekostar en gomspaltsoperation för varje anställd som går eller joggar i 45 minuter. Detta betalade för 152 operationer.

Under 2021 åtog vi oss även att genom Operation Smile stötta en förlossningsklinik i Filippinerna under två år, genom att finansiera utbildning i hur man matar bebisar med gomspalt tills de är starka nog att klara en gomspaltsoperation.

För att stödja de människor som drabbats av kriget i Ukraina har Karo under första kvartalet 2022 utökat sitt välgörenhetsprogram och donerat specifika produkter för att uppfylla viktiga sanitära och medicinska behov.

Läs hela artikeln om ESG