Skala upp och stärka expertisen i våra kategorier

Karo Healthcare erbjuder smarta val för vardagshälsa. Det här syftet definierar våra valmöjligheter och hur vi väljer att växa.

Med en bred produktportfölj har vi för närvarande en stark position på marknaden för vardagshälsa i de nordiska länderna.

Framöver vill vi expandera vår verksamhet i Europa och stärka vår position i de kategorier som vi är verksamma i.

Genom att växa inom våra kategorier utvecklar vi en stark närvaro och djupgående expertis, som vi kan göra tillgänglig för vår affärsverksamhet och våra partners inom sjukvården. Det här gör det möjligt för oss att bygga ännu starkare varumärkesportföljer, tjänster och kommersiella kompetenser för att möta den moderna patientens och konsumentens behov.

För mer information om vår affärsmodell och strategi, läs gärna vår årsredovisning.

Karo Pharma Årsredovisning 2019