Karo Healthcares vision är att bli ledande i Europa inom vardagshälsa

Vår vision är ambitiös. Vi vill bygga ett lönsamt, snabbväxande, europeiskt konsumenthälsovårdsföretag med en tydlig kategori- och varumärkespositionering. Vi strävar efter att växa 2-3 gånger i storlek de närmsta åren, vilket främst kommer drivas av M&A.

Vi är ett företag som sätter människan i centrum, och det kommer vi fortsätta att vara. Vi vill tillhandahålla en plattform och en möjlighet för våra medarbetare att skapa något meningsfullt och större än individen: Att leverera smarta val som ger människor kontroll över sin vardagshälsa.

Arbetet mot att förverkliga vår vision

Ambitiösa målsättningar måste vila på en stadig grund och vi har redan gjort förarbetet för att kunna förverkliga vår vision.

Från 2019 till 2020 växte vi mer än 3% organiskt, vilket är mer än jämförbara marknadsindex. Från vår starka nordiska kärna har vi expanderat vår verksamhet geografiskt. Den här utvecklingen har drivits främst av förvärv och vi har nu direkt verksamhet i flera europeiska länder. Vi har förstärkt vår varumärkesportfölj och våra topp-10 varumärken står nu för mer än 70% av våra intäkter.

Sammantaget är detta en bra utgångspunkt för att bli ledande inom vardagshälsa i Europa.

Strategiska val

Vår strategi är att hjälpa till att forma framtiden inom vardagshälsa och skickligt hantera förändringar i vår omgivning. Som vägledning för våra handlingar har vi gjort viktiga strategiska val angående ʻvar vi ska tävla’ och ‘hur vi ska vinna’.

Våra strategiska val för ’var vi ska tävla’ definierar i vilka kategorier och på vilka marknader vi vill vara. ’Hur vi ska vinna’ beskriver hur vi överträffar konkurrensen på de marknader där vi verkar.

Var vi ska tävla:

Vardagshälsa och sex produktkategorier

Växa vår verksamhet inom konsumenthälsovård

Vi har för avsikt att successivt utöka konsumenthälsovårdens andel av vår verksamhet och våra framtida förvärv kommer att fokusera på det här området. Vi kommer dock att även fortsättningsvis vara stolta ägare till en växande portfölj med receptbelagda läkemedel som genererar kassaflöde och stöttar våra tillväxtskapande investeringar.

Fokusera på apoteks- och detaljhandelskanaler

Vårt engagemang inom vardagshälsa innebär också att vi kommer att fokusera på apoteks- och detaljhandelskanaler med en B2B2C-modell (företag till företag till konsument), samtidigt som vi bygger en modell för direktförsäljning till konsument genom e-handelsplattformar.

Aktiva i sex starka kategorier

Baserat på vår nuvarande varumärkesportfölj är vi aktiva i sex kategorier inom vardagshälsa:

01 Intimvård
02 Hudvård
03 Fotvård
04 Smärta och förkylning
05 Wellness
06 Rx Pharma

Utforskar kategorier inom ’health minus’

Vi tror att det finns stor potential för behandlingar inom den kategori som vi kallar ’health minus’. Det här begreppet täcker in kategorier som förknippas med obehag, skam och stigma, vilket leder till att de förblir underbehandlade.

Besvär som rör underlivet och tarmarna är några exempel. Om de här besvären lämnas obehandlade kan de ha en avsevärd negativ påverkan på livskvaliteten. Genom att sprida information och digitalt erbjuda möjlighet till behandlingsalternativ, har vi för avsikt att avlägsna de fysiska och mentala hinder som stoppar nödvändig behandling.

Hur vi ska vinna:

På Karo Healthcare har vi tre nyckelfaktorer
som hjälper oss att tävla och vinna på våra marknader

01 Vår affärsmodell
02 En skalbar plattform
03 Våra kärnkompetenser

01

En affärsmodell med tydliga prioriteringar och betydande värdeskapande

Vi har en tydlig affärsmodell som definierar vilken roll vi spelar i vardagshälsans värdekedja genom att fokusera på tre områden:

“House of brands” – Vi äger och kommersialiserar originella produktvarumärken som är kvalitetssäkrade, rekommenderas av vårdpersonal och har konsumenternas förtroende.

Virtuellt företag – Vi är ett virtuellt företag som bildar partnerskap för att få tillgång till research och produktion. På så vis minskar vi komplexiteten, håller oss flexibla och säkerställer våra varumärkens lönsamhet och tillväxt.

Kommersiellt hälsovårdsföretag – Vi expanderar våra varumärken och gör dem tillgängliga för konsumenter i alla kanaler – både i vår nordiska kärna och bortom dess gränser.

02

En skalbar plattform att växa från

Den skalbara plattformen är vårt sätt att säkerställa att Karo Healthcare är effektivt och levererar lönsam tillväxt när verksamheten ökar i skala och omfattning. Den skalbara plattformen har en ‘hård’ och en ‘mjuk’ sida.  

På den hårda sidan ryms de system och applikationer som vi använder för att hantera vår verksamhet och designen av tydliga, datafyllda kärnverksamhetsprocesser. Genom att inspireras av företag som är ’born digital’ har vi byggt ett högst digitaliserat företag baserat på insikter och drivet av fakta, där data och intelligent processdesign står i centrum och guidar beslutsfattandet och minskar den upplevda komplexiteten.

Den mjuka sidan täcker in den kultur och de värderingar som driver verkställandet av vår strategi och omvandlar strategiska val till verklighet.

03

Kärnkompetenser möjliggör verkställande av strategi

Flera kompetenser krävs för att vi ska nå vår vision och verkställa vår strategi. Det finns fyra områden där Karo Healthcare måste utmärka sig. Vi kallar dem för ’Karos kärnkompetenser’.

• Produktportföljsoptimering – att basera allt vi gör på marknadsinsikter och trender, styra resurser till de varumärken som har starkast potential och kontrollera komplexitet.

• Starka kommersiella discipliner – att förstå hur konsumenter fattar beslut, välja rätt kanaler för att nå dem och vara villiga att testa våra hypoteser.

• Integrerad styrning av leverantörskedja och verksamhet – att kontinuerligt söka efter lönsamhet och värde från rörelsekapital och ge vassa prognoser för att förbättra vår prestation och minska svinn.

• Genomförande och integration av förvärv – att följa en strategi som flödar naturligt från vårt syfte och vision, en inställning som ger de rätta målbilderna, en vision för hur de kan hjälpa oss att nå våra mål, samt disciplin att genomföra förvärv och integrera effektivt.

På nästa nivå måste vi skickligt hantera varje partner och kunna påverka dem så att båda parter vinner på det. I sådana kommersiella kompetensområden ingår att optimera effektiviteten av vår annonsering och marknadsföring och att säkerställa ett starkt utförande i butik. Slutligen påverkar det vår förmåga att på ett effektivt sätt hantera prissättning.

I alla kanaler är det kritiskt att hantera konsumentresan och dess viktigaste kontaktpunkter. Vår förmåga att verkställa effektivt är beroende av vår förmåga att spåra och optimera vår prestation. Vi behöver kontinuerligt testa våra hypoteser och vi behöver lära och anpassa oss.