Ändringar i Karo Intressenter AB:s förslag avseende val av styrelse till Karo Pharmas årsstämma 2022

Kallelsen till Karo Pharmas årsstämma den 31 maj 2022 offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 2 maj 2022.

Karo Intressenter AB (”Karo Intressenter”) har tidigare föreslagit att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, och omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter i Karo Pharma. Efter att förslaget offentliggjorts har Karo Intressenter meddelat bolaget att de beslutat komplettera förslaget till val av styrelseledamöter med förslag av nyval av ytterligare en ledamot. Karo Intressenter föreslår därför att antalet styrelseledamöter ska vara sju och föreslår nyval av Claire Hennah samt att Claire Hennah ska erhålla 300000 kronor i styrelsearvode och att det totala styrelsearvodet följaktligen ska fastställas till 2400000 kronor.

Claire Hennah är 40 år och är Beauty & Wellbeing Chief Customer & Digital Commerce Officer på Unilever. Hon har tidigare varit VP Global Digital Commerce och Global eCommerce Dircetor på Unilever. Innan Claire Hennah anslöt till Unilever var hon Head of Digital Marketing & Customer Engagement på Selfridges & Co och Head of Marketing and Content för Virgin Atlantics Airways sociala spelplattform vtravelled.com. Claire Hennah har en BSc i media och kommunikation från Loughborough University samt Digital Marketing Diploma från Institute of Direct Marketing och CIM Marketing Diploma från Chartered Institute of Marketing.

Karo Pharmas årsstämma kommer att hållas den 31 maj 2022 utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägarna utövar sina rösträttigheter via post. Redan avlagda poströster gäller fortsatt. Det är också möjligt att lämna in en ny poströst och i så fall gäller denna senare poströst istället för tidigare avgiven poströst.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christoffer Lorenzen, CEO, +46 73-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com
Jon Johnsson, CFO, +46 73-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 maj 2022 kl. 16:00 CEST.

Om Karo Pharma

Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser

Karo Pharmas Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.