Karo Pharma Aktiebolags ansökan om avnotering har godkänts

Karo Pharma Aktiebolags (”Karo Pharma” eller ”Bolaget”) ansökan om avnotering har nu godkänts av Nasdaq. Sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 24 november 2022.

Som tidigare meddelats har Karo Pharma ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq har nu godkänt ansökan och beslutat att sista dag för handel är den 24 november 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Lorenzen, CEO, +4673-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com

Jon Johnsson, CFO, +46 73-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 20.00 CET.

Om Karo Pharma

Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 90 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser

Karo Pharmas Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.