Karo Pharma publicerar årsredovisning för 2021

Idag, den 12 april 2022, publicerar Karo Pharma sin årsredovisning för verksamhetsåret 2021 på bolagets webbplats, www.karohealthcare.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lisa Westerdahl, Head of Corporate Communication, 073-329 70 04, lisa.westerdahl@karopharma.com
Jon Johnsson, CFO, 073-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com

Årsredovisningen publiceras på svenska och engelska, den svenska versionen utgör originalversionen och har översatts till engelska.

Denna information är sådan information som Karo Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2022, klockan 16:00.

Om Karo Pharma
Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 90 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.