Smart choices for everyday healthcare

På Karo Healthcare kan vi det här med vardagliga hälsoproblem. Vi vet också att så många som 97% av oss lever med tillstånd som stress, dålig sömn eller matsmältningsproblem – tillstånd som faktiskt går att behandla och förebygga. En hälsosam livsstil och fysiskt välbefinnande går hand i hand med mental hälsa och livskvalitet. Därför har vi gjort det till vårt syfte att hjälpa människor att göra smarta val för sin vardagshälsa. Tyvärr är den vanligaste ”copingstrategin” för många av oss också något som bara gör saken värre. Vi lever hellre med olägenheten än tar itu med våra besvär direkt och låter små hälsoproblem få negativ inverkan på våra liv.

Det är dags att börja prata öppet om de vardagliga hälsoproblem som hindrar oss från att leva livet fullt ut.

För att behålla fokus har vi identifierat en rad konkreta mål för att minska våra utsläpp av växthusgaser och optimera miljöprestandan hos våra förpackningar. Vi använder en ”top-down-strategi” med avsevärda investeringar i våra hållbara innovationssatsningar som involverar hela orgnisationen, tillsammans med våra många pilotprojekt som drivs ”bottom-up” av våra produktvarumärken. Med sin experimentella karaktär kommer de att visa vägen framåt i många år framöver.

Minska klimatavtrycket

Mål 1: Minska utsläpp av växthusgaser genom hela produktlivscykeln. Uppnå netto noll-påverkan i vår direkta verksamhet under 2022 och i hela vår leverantörskedja senast 2040.

Minimera miljöavtrycket från transporter

Mål 3: Säkerställa klimatneutrala ­transporter från leverantör till kund senast 2030.

Optimera förpackningar

Mål 2: Säkerställa att 80% av alla förpackningar utformas i enlighet med 5R-strategin* senast 2025.

* Vår 5R-strategi för mer hållbara förpackningar: Rethink, Recycle, Remove, Reduce, Renew. (Ompröva, Ãtervinn, Ta bort, Minska och Förnya)

Socialt

Karo Healthcare är framförallt ett ‘people company’. Som svenskt hälsovårdsföretag sträcker sig vårt ansvar långt bortom det förväntade, vilket är anledningen till att vi har gjort delaktighet i våra medarbetares och samhällets välmående till högsta prioritet. För oss är det viktigt att skapa en kultur av psykologisk säkerhet och att erbjuda lika möjligheter för alla. I ett nötskal så är vi här för att sätta en positiv prägel på vår omgivning och vi uppmanar alla våra samarbetspartners att göra detsamma.

Medarbetarengagemang och välmående

Mål 1: Se till att våra med­arbetare trivs och uppnå ett eNPS-värde (employee Net Promoter Score) på 30 eller högre.

Ge tillbaka till samhället

Mål 3: Hjälpa dem som just nu inte kan leva livet fullt ut.

En mångkulturell och inkluderande arbetsplats för alla

Mål 2: Säkerställa att 100% av medarbetarna känner att de verkligen kan vara sig själva.

Styrning

Att uppnå de högsta standarderna när det gäller etik och transparens är en integrerad del av hur vi arbetar och driver vår verksamhet. Självklart lever vi upp till alla internationella principer och policyer. Men vi gör också allt som står i vår makt för att föregå med gott exempel för oss själva, våra partners och branschen som helhet. Därför implementerar vi nya processer för att styra och utvärdera våra leverantörer.

Följa internationella standarder

Mål 1: Driva ett etiskt och hållbart företag i enlighet med internationella och nationella standarder.

Säkerställ trygga och tillförlitliga produktvarumärken

Mål 3: Portföljens utveckling följer konsumenternas behov och branschens krav.

Styra och utvärdera leverantörer

Mål 2: Säkerställa att våra leverantörer följer upp­förandekoden för hålla en hög standard för etik och i enlighet med god tillverkningssed och ­hållbarhetsstandarder.

Karo Healthcare har ett nära samarbete med våra leverantörer och affärspartners för att leverera säkra högkvalitativa produkter. Vi är sedan 2022 medlemmar i Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI) och har åtagit oss att stödja dess principer för en ansvarsfull leverantörskedja (Principles for Responsible Supply Chain Management).