Extra bolagsstämma 5 Dec 2022

Kallelse till extra bolagsstämma – PDF

KP EGM 2022 – Fullmaktsformulär (2022-11-04) – Microsoft Word / PDF

KP EGM 2022 – Poströstningsformulär (2022-11-04) – Microsoft Word / PDF