Erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”

Karo Healthcare är ett kommersiellt hälsovårdsföretag. Vi vägleds av vårt syfte att hjälpa människor hålla sig friska. God hälsa innebär att undvika allvarliga sjukdomar eller sjukhusvistelse. Men det betyder också att kunna styra över sin egen hälsovård och känna sig frisk. Varje dag.

Vi äger och marknadsför en rad väldokumenterade och pålitliga varumärken inom vardagshälsa. Vi hjälper människor att fatta sunda beslut och välja den produkt som kan förebygga eller behandla problem som de har.

Vi vill ge människor kontroll över sin vardagshälsa. Genom att ge dem verktygen till att göra smartare val tror vi att vi kan öka deras livskvalitet och hjälpa dem leva livet fullt ut.

Karo Healthcare bidrar till ett hälsosammare samhälle

Karo Healthcare vill bidra till att skapa ett hälsosamt och hållbart framtidssamhälle. För att göra det möjligt har vi definierat en uppsättning nyckelåtaganden:

Samhälle

Vi vill hjälpa till att höja standarden för hälsa och välmående i samhället genom att erbjuda utmärkta hälsovårdsprodukter och tjänster. Vi jobbar för att öka medvetenheten och kunskapen om vardagshälsa – samt motverka stigmatisering – för att se till att vardagsbesvär tas på allvar och behandlas.

Miljö

Vi arbetar kontinuerligt med att optimera våra värdekedjor. Det innebär att vi arbetar tätt ihop med våra leverantörer och kunder för att minska svinn och minimera miljöpåverkan från våra affärsaktiviteter.

Samarbetspartners

Vi vill vara en pålitlig samarbetspartner för alla som vi arbetar med – kunder, leverantörer, konsulter, myndigheter etc. För dem är vi en effektiv problemlösare med en vinnande attityd och stor integritet.

Kunder och vårdpersonal

Vi intresserar oss för våra kunder och vårdanställda på alla våra marknader för att vara säkra på att vi tar fram utbildningsmaterial och aktiviteter som tillgodoser konsumentens behov. Insikterna från dessa möten inspirerar såväl produktutveckling som nya tjänster och support för slutanvändare.

Konsumenter

Vi vill öka medvetenheten om behandlingsmöjligheter i alla våra kategorier för vardagshälsa. Det är så vi bidrar till att öka livskvaliteten och bryter ner barriärerna som ibland hindrar människor från att behandla sina vardagsbesvär. Genom att engagera oss i konsumenter lär vi oss mer om deras behov – insikter som vi använder till att förbättra våra kommersiella erbjudanden och ge konsumenten en ännu bättre användarupplevelse.

Medarbetare

Vi vill attrahera människor med stark entreprenörsanda. Vi vill skapa en dynamisk arbetsplats där vi tar vara på vår kollektiva kunskap, mångfald och erfarenhet förenas för att nå Karo Healthcares mål. Vi är en platt och icke-byråkratisk organisation som ger människor frihet att fatta egna beslut.

Aktieägare

Vi strävar efter att hålla våra löften till marknaden och ge våra ägare bästa möjliga riskjusterade avkastning. Det gör vi genom att genomföra vår strategi och leverera på vårt syfte.

Våra policies och åtaganden

Våra nyckelåtaganden vägleds och styrs genom vårt ledningssystem som innehåller tydliga policies relaterade till miljö, socialt ansvar och affärsetik samt processer som upprättar och uppfyller Karo Healthcares krav likväl som lagkrav inom kvalitetssäkring och patientsäkerhet för vår produktportfölj.